opwekking

Startbewijs.nl

  Opwekking
Donderdag, 27 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BELANGRIJKE MEDEDELING

De redaktie van Opwekking denkt er goed aan te doen u mede te delen dat de rubrieken in kolom 1 van "Bekijk ook eens" tot en met de rubriek ÷verzicht" niet wordt geplaatst door Opwekking maar door en onder verantwoordelijkheid van Startbewijs zelf. Daardoor kan het gebeuren dat er in deze rubrieken sites worden geplaatst welke wij als redaktie afkeuren en ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen en willen dragen. Redaktie Opwekking

Gedichten

Mocht u zelf een mooi en/of bemoedigend gedicht hebben geschreven.Mail het ons en wellicht zullen wij deze plaatsen.

Christelijke bedrijven2

 

Opwekking

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Getuigenissen

Getuigenissen

Sociale Netwerken

Boekensite

De grootste christelijke boekensite van Nederland.

Predikanten

Psalm 71

Psalm 71
1 Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande, 2 red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te hulp. 3 Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent u. 4 Mijn God, bevrijd mij uit de hand van schurken, uit de greep van wrede onderdrukkers. 5 U bent mijn enige hoop, HEER, mijn God, van jongs af vertrouw ik op u. 6 Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de moederschoot was u het die mij droeg, u wil ik altijd loven. 7 Voor velen ben ik een teken, u bent mijn veilige schuilplaats. 8 Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister. 9 Verstoot mij niet nu ik oud word, verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt. 10 Mijn vijanden spreken over mij, ze loeren op mij en spannen samen, 11 ze zeggen: ĎGod heeft hem verlaten, jaag hem op, grijp hem, niemand die hem redt.í 12 God, blijf niet ver van mij, mijn God, kom mij haastig te hulp, 13 laat mijn tegenstanders van schaamte bezwijken, wie mijn ongeluk zoeken, met schande worden bedekt. 14 Ik blijf naar u uitzien, altijd, u lof brengen, meer en meer. 15 Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid, van uw reddende daden, dag aan dag, hun aantal kan ik niet tellen. 16 Spreken zal ik over uw macht, HEER, mijn God, de rechtvaardigheid roemen van u alleen. 17 God, u onderwees mij van jongs af aan, en steeds nog vertel ik uw wonderen. 18 Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van uw arm. 19 Uw gerechtigheid rijst hoog op, o God, u hebt grootse daden verricht. God, wie is aan u gelijk? 20 U hebt mij doen zien veel ellende en nood Ė laat mij nu herleven, laat mij herrijzen uit de diepten van de aarde. 21 Verhoog mij in aanzien, omgeef mij met uw troost. 22 Dan zal ik u loven bij het spel op de harp, u en uw trouw, mijn God. Ik zal voor u zingen bij de lier, Heilige van IsraŽl. 23 Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing, ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost. 24 Mijn tong zal heel de dag van uw gerechtigheid spreken: wie mijn ongeluk zoekt, zal te schande staan. Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Twitter

Opwekking.tv nu ook op Twitter

Facebook

Nu Opwekking.tv ook op facebook!!
 

Poll

Ook Nederland is tegenwoordig een zendings gebied.

Mee eens
Oneens
Weet niet/geen mening
- Bekijk resultaten

SITE VAN DE WEEK!!

Het Gebed .....

Het Gebed .....
The day watch is een plaats van gebed en aanbidding in Nijkerk. Een ruimte waar we geen andere herinneringen hebben dan het ontmoeten van Jezus. Waar onze gedachten minder snel afdwalen. The Day Watch is een 12 uur durende gebedsmarathon gegrond op de principes van 24/7 gebed. Je kunt ťťn of meerdere uren apart zetten om persoonlijke tijd met God te houden.

Buitenlandse sites

Sites voor vrouwen

Sites voor vrouwen
 

Zoeken


Sociale mediaPrikbord

Twitter

Regenradar


Regenradar
Amsterdam
Regenradar Amsterdamweeronline.nl Altijd jouw weer

Tijd

Suggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Het WeerOnze Naaste

Onze Naaste
ďHebt uw naaste lief, als u zelfĒ Staat er in Gods Woord geschreven Naar dit gebod behoren we te leven Ook al gaat dit niet steeds vanzelf. Wie is onze naaste, vragen we ons af Niet alleen buren en bekende mensen Maar ook mensen buiten onze grenzen Niet heel dicht bij dus, maar ook veraf. Ieder mens kan onze naaste zijn Ieder die we op onze weg ontmoeten Horen we met aandacht te begroeten En zo nodig, zorgen voor zijn welzijn. Het is zoals het spreekwoord luidt ďWat jij niet wilt dat jou geschiedt Doe dat ook aan een ander niet ď Daar kunnen we toch niet onderuit. Heb het goede voor met alle mensen Vergeldt geen kwaad met kwaad Leef naar wat er in de Bijbel staat Want de naasten zijn je medemensen. Fedde Nicolai.

Vakantie3

MIJN SPONSERS

Wilt u onze Site financieel ondersteunen klik dan eens op onderstaande sponsers. Hartelijk dank!
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 75
 Links 691
Door opwekking i.s.m startbewijs.nl